استفاده از دستگاه ویدیو لارنگوسکوپ N-VLS:
  1. کابل برق را به دستگاه متصل کنید
  2. کلید روشن/خاموش دستگاه را روی حالت روشن بگذارید.
  3.  تیغه مورد نظر متناسب با آناتومی بیمار را متصل نمایید
  4. دکمه پاور دستگاه را بفشارید  و با نمایش تصویر مطابق با دستورالعمل پزشکی و بیمارستانی عمل لوله گذاری را اجرا نمایید
  5. پس از اتمام کار با فشردن دکمه لمسی QUIT سیستم را خاموش نمایید
  6. تیغه استفاده شده را از کانکتور مربوطه جدا نمایید و با روش های استریل کم دما مطابق دفترچه راهنمای دستگاه جهت استفاده مجدد آماده نمایید.

گايد يا راهنماي جايگذاري لوله تراشه شركت نورسا دايان درمان در سايزهاي متناسب با اطفال و بزرگسال طراحي و توليد گرديده است. و بصورت ريجيد يا سمي ريجيد و با قابليت استفاده مجدد موجود مي باشد. جهت جايگذاري راحتتر لوله تراشه در شرايط وجود التهاب و تورم و موارد سخت بمنظور كاهش صدمه به بيمار بكار مي رود.

بزودی

بزودی