سرباز امریه

بنابر اعلامیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درخصوص جذب سرباز امریه در شرکت های دانش بنیان و پروژه های جایگزین خدمت سربازی شرکت دانش بنیان نورسا دایان درمان در ردیف های شغلی زیر آماده جذب نیروهای خلاق و متخصص مي باشد.